+420 777 015 564 cagala@axler.cz
Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem webu www.axler.cz je společnost AXLER s.r.o. sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO : 06602657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103123.

Společnost AXLER s.r.o. považuje ochranu osobních údajů za důležitou a zabezpečuje všechny online i offline procesy tak, aby byla zařízena maximální ochrana osobních údajů. Sbíráme o Vás pouze osobní údaje, které nutně potřebujeme k daným úkonům, nebo které jsou nutné k používaní naší webové stránky.

Jaké osobní údaje zpracováváme ?

Kromě souborů Cookies zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo – a to pouze v případě, že nás budete kontaktovat / vyplníte kontaktní formulář.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje ?

Osobní údaje jsou o Vás zpracovávany za účelem vyřízení Vašich dotazů a zpráv z kontaktního formuláře / přímého kontaktu. Další kategorii jsou soubory cookies.

Kde jsou uchovávány osobní údaje ?

Osobní údaje jsou uchovávany v e-mailové schránce provozovatele. Ve fyzické formě osobní údaje zpracováváme pouze ve výjmečných případech.

Správce a zpracovatelé osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost AXLER s.r.o. sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO : 06602657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103123. Osobní údaje neposkytujeme žádným zpracovatelům.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jak online, tak i ve fyzické podobě.

ONLINE : zabezpečení počítačů, hesla, antivírové programy, zabezpečení internetových stránek SSL cerfitikátem (HTTPS), zabezpeční e-mailové schránky, ochrana redakčního systému webu před napadením.

FYZICKÉ : objekt zabezpečen 24 hodinovou ostrahou, veškeré osobní údaje jsou uchovávány v uzamykatelných skříních, zabezpečení kanceláře senzorem na dveřích.

K osobním údajům mají přístup pouze představitelé společnosti AXLER s.r.o. a pracovníci / zaměstnanci této společnosti.

Soubory cookies

Společnost AXLER s.r.o. z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje.  K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies ; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu; jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům; jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení;stát a časové pásmo; dříve navštívené webové stránky; informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.
Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků.  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.  Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě dvě kategorie souborů cookies:

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči (ať prostřednictvím Webových stránek společnosti AXLER s.r.o. či jinak) doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel.  Můžete si také vybrat možnost, kdy Vás počítač bude varovat pokaždé, kdy dojde k odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho dosáhnete v nastavení Vašeho prohlížeče na každém prohlížeči a přístroji, který používáte.  Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak správně nastavit používání cookies.  Pokud cookies vypnete, je možné, že nebudete mít přístup k mnoha prvkům (tzv. features), které činí naše Webové stránky účinnější, a některé z námi poskytovaných služeb nebudou fungovat správně.

Práva subjektů / dotčených osob

• právo na přístup k osobním údajům,

• právo na opravu, resp. doplnění

• právo na výmaz

• právo na omezení zpracování

• právo na přenositelnost údajů

• právo vznést námitku

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Vešekré práva si může subjekt osobních údajů uplatnit na kontaktním e-mailu společnosti AXLER s.r.o. – cagala@axler.cz

Společnost AXLER s.r.o. se bude požadavkami zákazníků uplatňujících některé z práv zabývat v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 pracovních dní.

 

< zpět na hlavní stránku